Pacjencie w Przychodni TOSZECKA Sp. z o.o. potwierdzisz swój Profil Zaufany, dzięki któremu zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta

  • otrzymasz e-receptę SMS lub e-mailem
  • wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
  • udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informacje o stanie zdrowia
  • masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18 r.życia
  • odbierasz kolejne recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku chorób przewlekłych i po telefonicznej konsultacji z lekarzem)

Pacjencie/tko zarejestruj się w PROFILU ZAUFANYM i zadzwoń do Przychodni aby potwierdzić swój PROFIL

NR TEL. 32 332-51-02
kontakt Anna Wanat