Profilaktyka chorób układu krążenia

ADRESACI – osoby zdeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z tych świadczeń.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia. W roku 2021 do badań kwalifikują się roczniki: 1986, 1981, 1976, 1971, 1966.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z udziałem pielęgniarki

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE

 • wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi (cholesterol całkowity, LDL i HDL, trójglicerydy oraz poziom glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikacje do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną.
 • w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia – w zależności od wskazań medycznych, wydania zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

ŚWIADCZENIA DOSTĘPNE W DNIACH I GODZINACH PRACY POZ

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie

Czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia wg. Światowej Organizacji Zdrowia, do najistotniejszych:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg)
 • zaburzenie gospodarki lipidowej )podwyższone stężenie w krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, trójglicerydów, niskie stężenie HDL-cholesterolu)
 • palenie tytoniu
 • niska aktywność ruchowa
 • nadwaga i otyłość
 • upośledzona tolerancja glukozy
 • wzrost stężenie fibrynogenu
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres
 • nieracjonalne odżywianie
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka, można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.